Evde Sağlık Hizmetleri
28 Aralık 2021

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR ?

Yatağa tam bağımlı olan bireylerin muayene, tedavi, tetkik, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin ev ortamında sağlanması, uzun süre kullanımı gereken ve belgelendirilen ilaçların sağlık raporu ile reçete edilmesi ve raporlandırılması, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık bakım süreçleri ile ilgili gerekli eğitimler ile bilgilendirilmesi süreçlerinin tamamına evde sağlık hizmeti denmektedir.

Evde Sağlık Hizmeti sunumuna ihtiyacı olan yatağa bağımlı bireylere evinde ve aile ortamında sağlık hizmeti vermek amacıyla 01/02/2010 tarih ve 3895 sayılı Sağlık Bakanlığınca sunulan evde sağlık hizmetleri uygulama usul ve esasları hakkında yönerge gereği 24/08/2010 ve 36983 sayılı bakanlık onayı ve 23/11/2010 valilik oluruyla Evde Sağlık hizmetleri birimimiz kurulmuştur.

                  Bir uzman hekim bir pratisyen hekim iki hemşire bir sağlık memuru bir evde sağlık teknikeri iki ebe ve iki şoförden oluşan birimimiz Lüleburgaz Devlet Hastanesi bünyesinde randevu sistemi ile mesai saatleri içerisinde hizmet vermekte olup, hastalar belirli periyotlarla ziyaret edilmektedir. Hastanın hangi sıklıkla ziyaret edilmesi gerektiği bakım ve tedavi planı doğrultusunda hekim tarafından belirlenmektedir.

                   Evde Sağlık Hizmetlerinden faydalanmak isteyen hastalar, ilk olarak Bakanlığımızın 444 38 33 numaralı ulusal çağrı merkezini arayarak bu hizmetten yararlanmak istediklerini iletirler. Ulusal çağrı merkezi, il koordinasyon merkezimize bilgi vererek, hastanın bulunduğu ikamet adresine göre il koordinasyon birimi ilgili evde sağlık birimi ile iletişime geçmekte, ihtiyacı olan hastalara ilk ziyaret bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir. Ekip evde sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen hastaları yerinde değerlendirerek kapsam dahilinde bakım ve tedavi planlarını hazırlar uygulamaya koyar. Ayrıca evde sağlık hizmetleri kapsamında bulunan hastaların tekerlekli sandalye, havalı yatak, hasta bezi, idrar sondası, nazogastrik sonda, kan tetkikleri, sürekli kullanımı belgeli ilaç raporları gibi tedavilerine yardımcı olabilecek tıbbi cihazların imkanlar ölçüsünde temini ve raporlandırılması da sağlanmaktadır.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN AMAÇLARI

         Evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastaların, yaşam koşullarını kolaylaştırarak, hastalığın ve hastane şartlarının yarattığı olumsuz etkiyi en aza indirmektir. Evde Sağlık Hizmetleri Birimi hastaya tanı koymaktan ziyade,  tanısı konulmuş hastanın,  düzenlenmiş tedavisinin uygulanması, takibi ve eğitim ihtiyacının karşılanması gibi süreçleri yönetmektedir.

EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN  KİMLER FAYDALANABİLİR

 Son dönem kanser hastaları,

 Kas Hastaları

 Kronik rahatsızlığı olanlar,

Rahatsızlığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken hastalar,

 Yürüyemeyen, yatağa bağımlı ve kendi kişisel ihtiyaçları için bir başkasına ihtiyaç duyan (Alzheimer, Felç, Demans vb rahatsızlıkları olan) hastalar,

 Evde Sağlık Hizmetlerinden faydalanabilirler.

 Yatağa bağımlı olmayan, kendi ihtiyaçlarını kendisi görebilen ve her hangi bir sağlık kuruluşuna gidebilecek durumda olanlar bu hizmetten faydalanamazlar.

BAŞVURU NASIL YAPILIR ?

Bu hizmetten faydalanmak isteyen hasta veya yakınları ilk olarak 444 3833 nolu telefonu arayarak kayıt oluşturmalıdırlar. Kayıt esnasında hastanın ve hasta yakınının kimlik bilgileri ve hastanın ikamet adresi bilgileri eksiksiz ve tam olarak verilmelidir. Daha sonrasında başvuruda bulunan hastaların istekleri ikamet adresine göre İl Koordinasyon merkezine ve devamında ikamet adresinin  bağlı olduğu EVDE SAĞLIK BİRİMİ’ne iletilir.

İlgili evde sağlık ekibi ilk ziyaret esnasında hasta ve yakınlarına gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. İlk ziyaretini tamamlayan ekip hastanın Evde Sağlık Hizmetleri kriterlerine uygunluğunu değerlendirip, hastanın ende sağlık hizmeti kapsamında olup olmayacağı yönünde kararını verir. Kapsama alınan hastalar için kayıt dosyası oluşturulur. Bundan sonraki süreçlerde randevu sistemine göre ziyaretler devam etmektedir. Randevular Doktorlarımız tarafından düzenlenmektedir.

         Yatarak tedavi gören hastaların Evde Sağlık Hizmeti alması uygun görülmüş ise hasta taburcu olduktan sonra Evde Sağlık Formunu doldurarak tıbbi hizmetin nitelik sıklık ve süresini belirleyerek, tedavinin devamlılığı sağlanır. Hastanemiz Servislerinde gerekli görüldüğünde,  taburculuk sonrası Evde Sağlık Başvuru formu  doldurulmakta ve 444 3833 e hasta yönlendirmesi yapılmaktadır.

EVDE SAĞLIK HİZMETİNİN SONLANDIRILMASI

 Hastanın takip ve tedavisinin sağlık personeli kontrolü gerektirmeyecek şekilde iyileşmesi,

 Hastanın başka bir hastaneye yatması halinde,

 Hastanın başka bölgeye gitmesi, adres değişikliği durumunda,

 Hasta ve hasta yakınının uyumsuz ve uygunsuz davranışlar göstermesi durumunda,

 Hastanın hizmet alımını istememesi halinde,

 Hasta ve ailesinin tedaviyi sonlandırma talebi olduğunda,

 Hastanın Aile hekimi tarafından takibinin uygun görülmesi durumunda,

 Hastanın vefat etmesi halinde evde sağlık hizmeti sonlandırılır.