Mavi Kod Ekibi
15 Nisan 2024

EKİP GÖREVİ

ADI-SOYADI

GÖREVİ

Ekip Başkanı

Dr. Erhan KOPTUR

Başhekim Yardımcısı

Ekip Üyesi

Metin GÜNDÜZ

İdari ve Mali işler Müdürü

Ekip Üyesi

Hamide KAÇAR

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü