Refakat Politikamız ve Refakatçi Kuralları
22 Şubat 2022

 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlı olup, refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlal halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 • Hemşireler tarafından verilen hasta/hasta yakını eğitimlerine uymalıdır.(El hijyeni, düşme riski eğitimi...)
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşirenin bilgisi olmadan, hastalarını hastane veya servis dışına çıkarmamalıdır.
 • Refakatçiler; hastanın ilgili hekim ve hemşiresi söylemeden hastaya yönelik herhangi bir
 • uygulama yapmamalıdır.
 • Refakatçiler diğer hastaların mahremiyetine özen göstermelidir.
 • Hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmamalı, odadaki televizyonlar
 • başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılmalıdır.
 • Refakatçiler servis hemşiresinin bilgisi olmadan hastalarının yanından ayrılmamalı
 • ,refakatçi değişimleri ziyaret saatlerinde ilgili servis hemşiresinin bilgisi dahilinde yapılmalıdır.
 • Refakatçiler hastane içinde tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
 • Hastaya hastanemizce verilen diyet yemeğinden başka, ilgili hemşireye danışmadan dışarıdan yiyecek ve içecek vermemelidir.
 • Enfeksiyon riskini azaltmak için hastasının ziyaretçilerinin az sayıda ve kısa süreli kalmalarını sağlamalıdır.
 • Hastasıyla ilgili olarak gelişebilecek herhangi bir olumsuz değişikliği panik yapmaksızın hemşireye haber vermeli, hemşire çağrı zilini kullanmalıdır.
 • Refakatçiler vizit saatlerinde hasta odalarını boşaltmalıdır.