Beyaz Kod Ekibi
15 Nisan 2024

EKİP GÖREVİ

ADI-SOYADI

UNVANI

Ekip Başkanı

Dr.Erhan KOPTUR

Başhekim Yardımcısı

Ekip Üyesi

Metin GÜNDÜZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

Ekip Üyesi

Hamide KAÇAR

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Ekip Üyesi

N. Hülya ERDİN

Güvenlik Sorumlusu