Hasta-Çalışan Hakları ve Sorumlulukları
17 Şubat 2022

Hasta Sorumlulukları

1- Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymak.
2- Sağlık ,sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerinizdeki değişiklikleri zamanında bildirmek.
3- Randevulu hizmet veren sağlık tesislerinden yararlanıyorsanız, randevunun tarih ve saatine uymak ve değişiklikleri ilgili yere zamanında bildirmek.
4- Yakınmalarınızı , daha önce geçirdiğiniz hastalıkları ,yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğinizi , eğer varsa halen kullandığınız ilaçları ve sağlığınızla ilgili bilgileri doğru ve eksiksiz vermek.
5- Tedavi ,bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmak.
6- Hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretcilerin haklarına saygı göstermek.
7- Hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak.
8- Tedavi ve ilaçlarınızla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemek ve anlayamadığınız yerleri sormak.
9- Taburcu olduktan sonra sağlığınız ve bakımınızla ilgili açıklamaları ve tavsiyeleri ve tedavileri doğru ve eksiksiz olarak anlayıp anlamadığını zamanında belirtmek.
10- Tedavinizle ilgili tavsiyelere uyamadığınız takdirde bunu sağlık çalışanlarına bildirmek.
11 - Basit durumlarda kendi bakımınızı yapmak.
12- Uygulanacak tedaviyi reddetmek veya önerilere uymak uymamak gibi sebeplerden dolayı , doğacak sonuçlardan hasta kendisi sorumludur.
13- Hasta ve refakatcisi başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymak zorundadır.