Çocuk Psikiyatrisi

Sıkça Sorulan Sorular


Hastanemizde bulunan Çocuk ve Ergen Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğinde, 0-18 yaşları arasındaki çocuk ve gençlerin ruhsal problemleri değerlendirilmekte, gerektiğinde aile, öğretmen, okul ve ilgili kurumlarla işbirliğine gidilmektedir.

Başlıca Başvuru Nedenleri Nelerdir?
- Zeka Geriliği
- Öğrenme bozuklukları ( okuma-yazılı anlatım, aritmetik.. )
- İletişim bozuklukları ( kekemelik, konuşma ve dil bozuklukları )
- Yaygın gelişimsel bozukluklar ( otistik bozukluk )
- Dikkat eksikliği ve yıkıcı davranış bozukluğu
- Uyku bozukluğu
- Tik bozuklukları
- Dışa atım bozuklukları ( gece idrar kaçırma.. )
- Okul reddi
- Okul sorunları
- Bedensel rahatsızlıklarla bağlantılı ruhsal sorunlar
- Çocuk istismarı ve ihmal ( fiziksel, duygusal, cinsel.. )
- Anne - Baba Çocuk arasında ilişki sorunları
- Kardeşle ilişki sorunları
- Akran ilişki sorunları
- Kimlik Sorunu
- Ergenlik dönemi uyum sorunları
- Psikososyal stres etkenlerine uyum sorunları
- Dönem Özelliklerinin değerlendirilmesi
- Anne & Baba danışmanlığı

Çocuk Psikiyatrisi Bölümü Hangi Tedavileri Uygular?
Çocuk psikiyatrisi bölümü, teşhis edilen sağlık sorunları ve hastalıkların tedavisi için birden fazla tedavi yöntemine başvurur. 

Bu yöntemler
Farmakolojik Tedavi: Tedavi sürecinde ilaçlardan yardım alınması anlamına gelir. Sağlıklı bir psikoloji için beyinde olması gereken kimyasal ve hormon seviyesinin sağlanması amacıyla reçete edilirler. İlaçlar kesinlikle doktor tarafından belirtilen süre boyunca ve dozda kullanılmalıdır. Psikotik ilaçların aksatılması, düzensiz kullanılması, aniden bırakılması, gerekenden daha yüksek ya da düşük dozlarda alınması gibi durumlar ruh sağlığının daha kötü etkilenmesine neden olacaktır.
Zihinsel Rehabilitasyon Özellikle kafa travmaları sonrasında görülen ve beyindeki fonksiyon kayıplarını gidermeyi hedefleyen tedavilerdir. Araç ve gereçlerin kullanımına yönelik eğitim verilmesi, konuşma terapileri, davranış terapileri ve benzeri tedavileri kapsar.
Psikoterapi: Kişinin ihtiyaçlarına bağlı olarak davranışsal, bütünsel, bilişsel, sistemik ve dinamik psikoterapi gibi yöntemler kullanılabilir. Hipnoz, rüya terapileri ve konuşma terapileri gibi tedavileri kapsar.
Oyun Terapisi: Küçük yaştaki çocukların ruhsal durumlarını anlayabilmek, sorunları teşhis edebilmek ve becerileri test edebilmek için oyunlardan yardım alınan terapi yöntemleridir. Oyunlar sırasında sorunları gidermeye ve becerilerin geliştirilmesine yönelik teknikler kullanılır.
Aile Terapileri: Çocuklar ve ergenlerin tedavilerinde sık başvurulan bir yöntemdir. Tüm aile üyelerinin katıldığı terapiler sayesinde hem çocuklar hem de ebeveynler bilinçlenir. Aynı zamanda sağlıklı iletişim sağlıklı olarak gelişeceği için davranış bozuklukları ve uyum sorunları gibi problemler çözüme kavuşturulmuş olur.

Davranış Bozuklukları Nelerdir?
Parmak emme ya da tırnak yeme gibi alışkanlıkların olması, saçların ya da kaşların koparılması, yalan söyleme alışkanlığı, hırsızlık yapılması, söz dinlememe, iletişim kurmak yerine ağlamak ya da bağırmak, saldırganlık, öfke kontrolünün sağlanamaması, uzlaşmak yerine zıtlaşmanın seçilmesi, kurallara uyum gösterilmemesi gibi eylemleri kapsar.

Dikkat Eksikliği Nedir?
Dikkatin toparlanamaması, basit uyaranların dahi odaklanılan işin yarım kalmasına yol açması, derslerde başarısızlık, ilgi süresinin kısa olması, çabuk sıkılma ve eylemlerin devamlılığının sağlanamaması gibi belirtiler gösterir. Hiperaktivite ile birlikte görülebilir. 

Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir?
Zeka seviyesi normal standartlarda ya da daha üzerinde olan çocukların bazı şeyleri öğrenirken güçlük yaşaması anlamına gelir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklarda sık görülür. En yaygın türü disleksi (okumada güçlük çekme) olsa da motor becerileri sergileyememe, yazmada güçlük çekme ya da aritmetik öğrenememe gibi türleri de bulunmaktadır.

Uyku, Tuvalet, Konuşma ve Yeme Bozuklukları Nelerdir?
Çok fazla yemek yemek, yemek yemeyi reddetmek, gece uykusunun sık sık bölünmesi, uyku saati gelmesine rağmen uyumamakta diretme, kekemelik, fizyolojik sebeplere bağlı olmayan kabızlık ya da kusma, konuşmayı reddetmek, cümlelerin sıralı ve kurallı kurulamaması, konuşmayı reddetmek, altına kaçırma gibi sorunları kapsar. Davranış terapileri ile tedavisi mümkündür.

Kaygı Bozuklukları ve Depresyon Sebepleri Nelerdir?
Hoşlanılan etkinliklere karşı ilgisiz olmak, kilo kaybı, iştah azalması, yalnız kalma isteğinin artması, sosyal ilişkilerden kaçınma, sınav kaygısı, fobilerin artış göstermesi, uyku bozuklukları, sık kabus görme, intihara meyilli olmak ve okula gitmeyi reddetmek gibi belirtiler gösterir.

Uyum Sorunları Nelerdir?
Toplu yaşam kurallarına uymakta güçlük çekilmesi, aile ilişkilerine uyum sağlamada zorlanma, arkadaşlarla ilişkilerde sorun yaşamak, yaşıtlarının yaptıkları eylemlere ilgi duymamak, kendini ait hissedememek ve asosyallik gibi durumları kapsar.

Kişilik Bozuklukları Nelerdir?
Antisosyal, sınırda, antisosyal, narsistik, şizoid, paranoid, şizotipal, histrionik, bağımlı, çekingen ve obsesif kompulsif kişilik bozukluğu gibi psikolojik hastalıkları kapsar. Her bir kişilik bozukluğunun kendine has bulguları vardır. Kişilik testi uygulaması sonrasında doğru teşhis konulabilir.

Bağımlılık Sorunları Nelerdir?
Tütün ürünleri, alkol, uyuşturucu madde, televizyon, internet, telefon ve bilgisayar gibi bağımlılıkları kapsar. Davranış terapisi ile çocukların bağımlılıklarından kurtulmaları ve altta yatan sorunların giderilmesi hedeflenir.

Zeka Geriliği Nedir?
Çocuğun sağlığını koruyamaması, tehditler karşısında kendini savunmaması, eğitim ve günlük yaşam gibi konularda donukluk görülmesi, yeni şeyler öğrenememe gibi bulgular gösterir. Otizm ya da benzeri gelişim bozukluğu hastalıklarının olması halinde görülme riski daha yüksektir.

Psikosomatik Sağlık Sorunları Nelerdir?
Altta yatan bir hastalığa ya da fizyolojik sebeplere bağlı olmayan baş ağrısı, kusma, karın ağrısı, halsizlik, sindirim sistemi sorunları, kemiklerde ağrı ve benzeri şikayetlerin görülmesi halidir. Bu şikayetlere yol açan unsurlar belirlenerek tedavi sağlanır.

23 Şubat 2022