Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Sıkça Sorulan Sorular


Çocuk Cerrahisi Nedir?
Doğumsal anomaliler olarak bilinen doğum sırasında mevcut fiziksel biçim bozuklukların ve pek fazlaca hastalığın tanı ve tedavisi ile çocuk cerrahisi kısmı hekimleri ilgilenir. Kalp hastalıkları hariç olmak suretiyle göğüs, jinekoloji, onkoloji, endokrin, hazım sistemi, travma, karın ve göbek fıtığı cerrahisi başlıca uzmanlık alanlarıdır. Açık ameliyatların yanı sıra kapalı ameliyat olarak malum laparoskopik ve torakoskopik cerrahi girişimler de çocuk cerrahı tarafınca uygulanır.

Çocuk Kardiyolojisi Nedir?
Bu bilim dalı, anne karnında yer alan bebekten başlayarak, 18 yaşındaki çocuklara kadar olan bireylerin kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Çocuk kardiyolojisi üfürüm gibi doğumsal olarak tanımlanan konjenital kalp rahatsızlıklarının yanı sıra, edinsel doğrusu sonradan görülen hastalıkların tanı ve tedavisi ile de ilgilenir. Çocuklarda çoğu olayda minik bir kesi üstünden yapılan cerrahi müdahaleler ve çocukların hızlı metabolizması yardımıyla iyileşme süreci yetişkinlere bakılırsa oldukca daha süratli olur.

Çocuk Nörolojisi Nedir?
Pediatrik nöroloji, 0-18 yaş aralığında yer edinen bireylerin beyin ve sinir sistemine bağlı hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Anne karnında ya da doğum esnasında meydana gelen beyin hasarlanmaları, felç, nörolojik gelişim bozuklukları, ateşli ve ateşsiz havaleler, otizm, baş dönmesi, baş ağrısı, epilepsi, kas hastalıkları şeklinde pek oldukça rahatsızlık ile bu bölümün hekimleri ilgilenir.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Nedir?
Fiziksel gelişimin yanı sıra ruhsal gelişmenin fazlaca hızlı olduğu 18 yaş altı dönemde meydana gelen rahatsızlıkların tanı ve tedavisi, evlatların psikososyal, sosyal ve öz bakım, ince ve kaba motor becerileri, dil, bilişsel gelişimi benzer biçimde pek oldukça açınma testi, dikkat testleri de çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümü hekimlerince değerlendirilir. Bireysel psikoterapi, aile terapisi şeklinde tedavi yaklaşımları da uzman hekimlerce yapılır.

Çocuk Hematolojisi Nedir?
Kan rahatsızlıkları anlamına gelen hematoloji, kan ve kemik iliğinin işlevi ve yapısı ile ilgilenen bilim dalıdır. Hâlsizlik, yorgunluk, sarılık, polisitemi, tekrarlayan enfeksiyonlar, kg problemleri, kanamalar, lenf bezlerinde olup biten büyüme, kemik ve eklem ağrıları,hemanjiom, lenfoma, lösemi, hodgkin lenfoma şeklinde pek çok hastalığın yanı sıra çocukluk çağlarında çoğunlukla görülen Akdeniz ve nutrisyonel anemileri ile de çocuk hematolojisi ilgilenir. Kemik iliği ve kan nakli şeklinde transplantasyonlar da bu bölümün hekimlerince gerçekleştirilir.

Çocuk Nefrolojisi Nedir?

0-18 yaş aralığında bulunan bireylerin böbrek ve idrar yolları hastalıkları üstüne uzmanlaşan çocuk nefrologları, tanı ve tedavinin yanı sıra, hastalığın yine oluşumunun önüne geçerek böbreklerin tamir edilemez halde hasarlanmasının önüne geçmek için koruyucu tedavi de uygularlar. Glomerüler, tübülointerstisyel ve böbrek parankim hastalıklarının yanı sıra doğuştan gelen veya edinilmsel böbrek kistik hastalıklarıyla da çocuk nefrolojisi kısmı hekimleri ilgilenir. Ailevi Akdeniz ateşi ve lupus benzer biçimde sistemik hastalıklara bağlı olarak gelişen böbrek tutulumları ve bebek ve çocuklarda görülen idrar yolu hastalıkları da bu bilim dalınca tetkik ve tedavi edilir. Bazı durumlarda anne karnında bulunan bebekte gelişen idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi de çocuk nefrologları tarafınca takip ve tedavi edilir.

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Nelerdir?
Astım, ürtiker, egzama, alerjik nezle benzer biçimde pek oldukca hastalığın tanı ve tedavisinin yanı sıra besin, böcek ve deva alerjileri, teneffüs fonksiyon testleri de çocuk immünolojisi ve alerji rahatsızlıkları uzmanınca takip ve tedavi edilir.

Çocuk Onkolojisi Nedir?
Çocuk onkolojisi, çocuk hematolojisi ve onkolojisi kısmı hekimlerince, çocukluk çağlarında görülen kanserin tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Sıklıkla lenfoma, lösemi, beyin, kemik ve diğer organlarda bulunan tümörler ile alakalı değişik hastalıkların tedavisi ile ilgilenen çocuk onkolojisi, yüksek teknoloji görüntüleme cihazlarının bulunduğu radyoloji bölümü ve öteki pek oldukça bölüm ile multidisipliner olarak çalışır. Erken tanı ve tedavi ile çocukluk çağı kanserlerinin pek bir çok tam olarak iyileşmektedir.

Çocuk Ürolojisi Nedir?
Anne karnındaki bebekte tespit edilen böbrek büyümesi olarak malum hidronefroz, polikistik böbrek, UPJ ve UVJ darlıkları, mesane enfeksiyonları, peygamber sünneti olarak bilinen hipospadias, inmemiş testis, sünnet, over kistleri, labial yapışıklıklar gibi pek çok hastalığın tedavisi ile ilgilenirler.

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Nedir?
0-18 yaşına kadar evlatların, karaciğer, mide ve bağırsak hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapıldığı bu kısımda bebek ve çocuklarda görülen iştahsızlık, kronik karın ağrıları, gastrit ve peptik ülser, çölyak hastalığı, pankreas rahatsızlıkları, karaciğer yetmezliği şeklinde rahatsızlıkların tanı ve tedavisi yapılır.

Çocuk Endokrinolojisi Nedir?
Hormonlar ve hormonların salgılandığı iç ifraz bezleri ile alakalı hastalıklarla uğraşan çocuk endokrinolojisi; büyüme ve inkişaf gerilikleri, erken ve geç görülen ergenlik, aşırı kiloluluk, adet düzensizlikleri, aşırı tüylenme, kemik hastalığı şeklinde pek oldukça farklı hastalığın tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Çocuk Yoğun Bakımı Nedir?
Yaşam bulguları risk altında olan 28 günlük bebekler ile 18 yaşına kadar olan çocukların, çocuk yoğun bakım ünitelerinde 365 gün, 24 saat kesintisiz olarak çocuk yoğun bakım uzmanlarınca izlenir. Bu hastalar genellikle sistem yada organ yetersizliğine bağlı olarak veya geçirdikleri ameliyat sonrası genel durumlarının takip edilmesi için bu ünitelerde rasat altında tutulurlar.

24 Şubat 2022