Hekim Hakları
21 Aralık 2021

  1) Çağdaş bilimsel tıp olanaklarını uygulama hakkı.
  2) Mesleğini uygularken etik ilkelere bağli olma hakkı.
  3) Hekimin baskı altında olmadan mesleğini uygulama hakkı.
  4) Hekimin kendi değerlerine ters düşen durumlardan kaçınma hakkı.
  5) Hekimin sağlığını koruma hakkı.
  6) Hekimin yeterli bir gelir düzeyi talep etme hakkı.
  7) Hekimin hastayı reddetme hakkı.
  8) Hekimin yönetsel süreçlere katılma hakkı.
  9) Hekimin danışma hakkı.
 10) İyileşme garantisi vermeme hakkı.
 11) Yeterli zaman ayırma hakkı.
 12) Hastayı aleyhine tanıklıktan  çekilme hakkı.
 13) Tedavi yöntemini seçme hakkı.