Hasta Hakları
21 Aralık 2021

Hasta hakları nedi̇r? 

Tıbbi yardım talep eden ve bu amaçla bir sağlık kuruluşuna baş vuran bir insanın osağlık kuruluşunda kendisine verilen bütün hizmet süreci içerisinde haklarının korunması adına yapılan uygulamaların tamamıdır.

Haklarınız?

1 -Hizmetten Genel Orarak Faydalanma 
Irk ,dil din ve mezhep ,cinsiyet,felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2-Bilgilendirme Ve Bilgi İsteme
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3-Mahremiyet 
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

4-Reddetme,Durdurma Ve Rıza
Tedaviyi reddetmeye,durdurulmasını istemeye,tıbbi müdahalede rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

5- Sağlık Kuruluşunu Ve Personelini, Seçme Değiştirme
Sağlık kuruluşunu seçme,değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetinden faydalanmaya,sağlık hizmeti verecek,vermekte olan tabiblerin ve diğer sağlık çalışanının kimliklerinin ,görev ve ünvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

6-Güvenlik
Sağlık hizmetlerini güvenli bir ortamda almaya.
 
7-Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme
Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde.dini vecibelerini yerine getirme hakkı vardır
 
8-İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme Ve Rahatlık
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şevkatli bir ortamda,her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
 
9-Ziyaret Ve Refakatçi Bulundurma
Sağlık tesisince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refatatçi bulundurmaya hakkı vardır.
 
10-Müraacat,Şikayet Ve Dava Hakkı

Haklarının ihlali halinde,mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru,şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.