Kırmızı Kod Ekibi
18 Mayıs 2022

ADI-SOYADI

UNVANI

Metin GÜNDÜZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

Kerime GAMSIZ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

N.Hülya ERDİN

Güvenlik Sorumlusu

Fadıl MAHMUD

Tesis Yönetimi Bölüm Kalite sorumlusu

Saime GÜNDÜZ

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Kalite sorumlusu