Staj Başvuruları
24 Aralık 2021

Staj Duyurusu İçin Resim.JPG

STAJ BAŞVURUSUNA  İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

  • Yaz stajı için başvurular başlamış olup, 30 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir. 
  • Tüm öğrencilerin hastane staj koşullarına, mesai saatlerine ve kılık kıyafet kurallarına uyması zorunludur. 
  • Staj başlangıcında tüm öğrencilere hastane oryantasyon eğitimi verilecektir. 
  • Sağlık Bakanlığının getirdiği standartlar gereği hastanemizde her branşta ayrı kontenjan uygulaması yapılmakta olup,  başvuru önceliğine göre staj kabulü yapılmaktadır. 
  • Başvuru yapmak isteyen tüm öğrencilerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte hastanemiz Eğitim Birimine başvurmaları gerekmektedir. 
  • Kontenjan dolduktan sonra stajyer öğrenci kabulü mümkün olmayacaktır


STAJYER ÖĞRENCİ BAŞVURU SIRASINDA HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR

1. Zorunlu Staj Başvuru Formu (2 Adet)

2. Mesleki Staj Sözleşmesi (3 Adet) (Bu sözleşmenin okul tarafından hazırlanması gerekmektedir. Mesleki Staj Sözleşmesi 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre hazırlanmalıdır.)

3. 1 Ad. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. 1. Ad. Fotoğraf

STAJYER ÖĞRENCİ STAJIN BAŞLADIĞI GÜN YANINDA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Meslek Adı ve Kodu: 9901.02–Stajyer Öğrenci olarak girilmelidir) Bu belge okuldan temin edilebilir. Okuldan temin etmeyen öğrenciler SGK dan da alabilirler. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi olmayan öğrenciler staja başlatılmayacaktır.

2. Staj Uygulama Defteri (Defterin içeriğinde Öğrenci Staj Değerlendirme Formu ve Staj   Devam  Çizelgesi olmalıdır. Staj Uygulama Defteri kullanmayan okullar için bu husus zorunlu değildir. Bu durumda devam çizelgesi hastanemizce verilecektir.) 

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Belgesi (Varsa)

4. Staj süresince öğrenci kimlik kartının takılması zorunludur. Okul tarafından verilen öğrenci kimlik kartı kullanılabilir