Müdür Yardımcısı-İlker CEYLAN
28 Kasım 2018

İlker CEYLAN.jpg

İlker CEYLAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Doğum Yeri / Tarihi:

ALAŞEHİR (1981)

Lise:

Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi

Üniversite:

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat

Selçuk Üniversitesi Kamu Hukuku (Yüksek Lisans)

Çalıştığı Hastaneler:

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Merkez Teşkilatı

Lüleburgaz Devlet Hastanesi

Sertifikalar, Kongreler, Eğitimler:

-Jean Monnet Sosyal Politika Modülü Sertifikası

-Sağlık Hizmetlerinde İnovatifLiderlik

-Tübitak Ardep Ulusal Ar-Ge Ve Horizon 2020 Programı Eğitim Sertifikası

-HIMSS Türkiye Emram Eğitim Sertifikası

-Stratejik Plan Hazırlama Eğitim Sertifikası

-İnsan Kaynakları Mevzuatı ve Taşra Teşkilatı Yapılanması Eğitim Sertifikası

-Bilgi Güvenliği, SOME ve SBA Eğitim Sertifikası

Aldığı Ödüller:

Bakanlık Müsteşarlık Makamınca Taltif Edilen Takdirname (2009)